Ubezpieczenie samochodu i rodzaje polis

Ubezpieczenie samochodu i rodzaje polis

Wybierając ubezpieczenie samochodu w Indiach, ludzie mogą natknąć się na problem z podjęciem decyzji spośród najlepszych opcji. Z ciągłym wzrostem indyjskiego przemysłu motoryzacyjnego, istnieje znaczna liczba programów i polityk uruchomionych przez zainteresowane związki ubezpieczeniowe. Nie ma co ukrywać, że w przypadku, gdy w grę wchodzi ubezpieczenie samochodu, to jest ono w stanie pokryć wydatki związane z uszkodzeniami lub kradzieżą, zgodnie z rodzajem programu wybranym przez daną osobę. Jak na zasady i przepisy rządu indyjskiego, polisa ubezpieczeniowa samochodu jest obowiązkowe dla każdego modelu, czy to nowe lub używane. Taka polityka przynajmniej zapewnia pokrycie minimalnych szkód, które mogą być spowodowane do własnego samochodu lub innych pojazdów w przypadku kolizji. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń samochodowych w Indiach, które można podsumować w następujący sposób:

myjnia

Ubezpieczenie samochodu w Indiach i rodzaje polis

  1. Liability Only Policy lub Third-party Insurance: Ten rodzaj polisy ubezpieczeniowej obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w niekorzystnych warunkach. Zgodnie z prawem indyjskim każdy pojazd musi posiadać polisę ubezpieczeniową OC, aby przynajmniej pokryć koszty obrażeń spowodowanych przez nasz samochód innej osobie lub pojazdowi. W tej polisie składka obliczana jest na podstawie pojemności silnika samochodu, którym jeździ dana osoba. Ponieważ polisa ta obejmuje tylko szkody wyrządzone osobom trzecim, składka jest znacznie niższa niż w przypadku polisy z pełnym pokryciem.
  1. Polisa pakietowa lub ubezpieczenie kompleksowe: Ten rodzaj ubezpieczenia samochodu całkowicie różni się od ubezpieczenia OC i obejmuje szkody wyrządzone innym osobom, jak również właścicielowi pojazdu. W ramach tej polisy pokrywane są szkody oraz wydatki medyczne w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia dla obu stron. Ponadto, wyłączność tej polisy polega na tym, że obejmuje ona również szkody wyrządzone w pojeździe w przypadku klęski żywiołowej. Składka w tego typu ubezpieczeniu obliczana jest według ubezpieczonej wartości samochodu danej osoby. W związku z tym, że wydatki pokrywane są przez obie strony, składka tego typu polisy jest zazwyczaj wysoka.

W przypadku, gdy osoba zdecyduje się na nowe modele, chciałaby zdecydować się na finansowanie samochodu, jak również ubezpieczenie natychmiast, tak aby zapobiec nadmiarowi pieniędzy zrzucanych z ich kieszeni. Nowe samochody te dni są dostępne z lukratywnego programu ubezpieczeniowego, ale ludzie są zawsze w ofercie, aby zmniejszyć ich premii. Aby zrobić to samo, mogą zdecydować się na następujące aspekty przed wyborem planu ubezpieczeniowego:

  • W przypadku, gdy osoby kupujące nowe samochody decydują się na ich sfinansowanie, powinny najpierw przeanalizować swoje wydatki, aby wiedzieć, czy są w stanie zapłacić dodatkową składkę lub minimalną kwotę za ubezpieczenie.
  • W zależności od rodzaju sytuacji, w jakich ludzie chcą, aby ich ubezpieczenie obejmowało, mogą oni uzyskać polisy dostosowane do ich wygody. Większość osób decyduje się na pakiet all-coverage, który obejmuje koszty leczenia oraz zakres szkód, które mogą wystąpić u obu stron.

Pakiet all-coverage jest korzystne, ale może również obejmować niepotrzebne szkody do nowych samochodów, takich jak funkcje i akcesoria pojazdu. W takich przypadkach ludzie mogą mieć do czynienia z dodatkową kwotą składki, która zostanie pobrana z ich kieszeni. Kompleksowe ubezpieczenie samochodu w Indiach może skutkować niższą składką po pewnym czasie, ponieważ każdy pojazd amortyzuje się po pewnym okresie czasu. Z drugiej strony, polisa OC nie będzie miała na to wpływu, ponieważ silnik zarówno nowych modeli, jak i używanych samochodów zawsze pozostanie taki sam.